Articol Inițierea unei afaceri în Moldova

Procesul de creare a afacerii proprii trebuie să înceapă cu alegerea formei organizatorico-juridice a viitoarei activități de antreprenoriat. Potențialii antreprenori urmează să atragă atenția asupra aspectelor ce caracterizează fiecare formă organizatorico-juridică în parte: care sunt avantajele și care sunt dezavantajele. În procesul de alegere a celei mai potrivite forme legale pentru practicarea viitoarei afaceri, antreprenorul începător trebuie să posede suficiente informații cu privire la lista de documente necesare pentru înregistrarea unei companii și informații generale despre procedura de înregistrare a acesteia.Potrivit legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, activitatea de antreprenoriat poate fi practicată sub următoarele forme organizatorico-juridice:
 1. a) întreprindere individuală;
 2. b) societate în nume colectiv;
 3. c) societate în comandită;
 4. d) societate pe acţiuni;
 5. e) societate cu răspundere limitată;
 6. f) cooperativă de producţie;
 7. g) cooperativă de întreprinzător;
Mai multe informații despre plusurile și minusurile fiecărei forme organizatorico-juridice sunt expuse în tutorialul cu genericul: Alegerea corectă a formei organizatorico-juridice pentru practicarea activității de antreprenoriat în Republica Moldova (SRL, SA, GȚ, ÎI etc.).De regulă, societatea cu răspundere limitată (SRL), în calitate de formă organizatorico-juridică este forma care poate fi înregistrată și operată cu ușurință comparativ cu celelalte forme de practicare a activității de antreprenoriat. Acesta este motivul pentru care această formă legală este alegerea cea mai preferată de către antreprenori pentru companiile nou înregistrate.Nu există restricții pentru persoanele fizice și companiile străine să înregistreze o companie în Republica Moldova. Companiile pot fi înregistrate în comun cu co-fondatori moldoveni sau în mod exclusiv de către fondatori străini.Autoritatea de înregistrare de stat a întreprinderilor din Republica Moldova este Camera Înregistrării de Stat (CIS). Informațiile despre locația, orele de lucru și contactele CIS pot fi accesate vizitând site-ul oficial al CIS: http://cis.gov.md/content/contactePersoana (ele) împuternicite să solicite înregistrarea unei companii sunt fondatorii sau reprezentantul (ții) fondatorilor autorizat în mod corespunzător. Înainte de a înregistra compania, fondatorii urmează să pregătească mai multe denumiri pentru viitoarea companie, deoarece pot exista situații cînd denumirea aleasă poate fi ocupată. Există și opțiunea de a rezerva denumirea viitoarei companii.Legea permite rezervarea denumirii, sub care o persoană fizică sau juridică intenționează să înregistreze o companie, pentru o perioadă de până la 6 luni. Prin urmare, o altă parte terță nu va avea permisiunea să înregistreze o companie sub aceeași denumire pe parcursul perioadei de rezervare.Suplimentar, atunci când se înregistrarea compania, în documentele de constituire trebuie să fie menționate activitățile economice pe care viitoarea companie urmează să le desfășoare. Prin urmare, este important să se aleagă activitățile economice ale viitoarei companii înainte de a merge la Camera Înregistrării de Stat. Activitățile economice trebuie să fie alese din Clasificatorul activităților economice CAEM rev.2. Clasificatorul oficial al activităților economice CAEM rev.2 poate fi accesat vizitând:http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=385
Pentru fondatori - persoane fizice:
 • documentele de identificare ale fondatorilor companiei;
 • documentele de identificare ale viitorului administrator al companiei.
Notă: În cazul cetățenilor străini care locuiesc temporar în Moldova (până la 90 de zile) – se prezintă pașapoarte naționale valabile cu ștampila Serviciului Vamal la intrarea pe teritoriul Moldovei. Cetățenii străini care locuiesc permanent în Moldova trebuie să prezinte un permis de ședere valabil.Pentru fondatori - persoane juridice:
 • extrasul din registrul național din țara de origine a investitorului (care conține toate informațiile importante despre compania fondatoare);
 • copii ale actelor constitutive și ale statutului persoanei juridice străine;
 • procesul-verbal al adunării generale a persoanei juridice străine privind constituirea unei companii în Republica Moldova, care conține informații cu privire la denumirea, administratorul, activitățile desfășurate, mărimea capitalului social și adresa juridică a viitoarei companii.
Toate documentele pentru înregistrarea unei companii în Moldova, obținute în afara Republicii Moldova urmează a fi legalizate la organele Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.Actele oficiale străine întocmite pe teritoriul statelor părți la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, închieiată la Haga la 05.10.1961, și la care Republica Moldova este parte, pe care este aplicată Apostila, se acceptă la înregistrare fără supralegalizare suplimentară. Excepție fac doar documentele eliberate de autoritățile țărilor member a CSI, României, Lituaniei, Letoniei, Cehiei, Azerbaidjan, cu care Republica Moldova a încheiat acorduri bilaterale.Documentele eliberate în limbi străine vor fi traduse în limba română și vor fi legalizate de un notar autorizat în mod corespunzător.De asemenea, din practică, se cunoaște că CIS elaborează documentele de constituire și decizia fondatorilor conform unor modele interne prestabilite. Toate documentele solicitate trebuie să fie prezentate de către fondatorul viitoarei companii sau de reprezentantul acestuia (reprezentantul trebuie să prezinte procura autentificată notarial).Statutul companieiStatutul companiei este principalul act constitutiv al viitoarei companii. Acesta ar trebui să cuprindă următoarele informații:
 • denumirea companiei;
 • informațiile despre fondatorii companiei;
 • scopurile activității companiei;
 • mărimea capitalului social;
 • valoarea cotelor fondatorilor și ordinea contribuției;
 • costul bunurilor - în cazul în care capitalul social este depus în natură;
 • adresa juridică a companiei;
 • structura, responsabilitățile, competențele, formarea și ordinea de funcționare a organelor de conducere;
 • modalitatea de reprezentare a companiei;
 • motivele și ordinea de reorganizare sau de lichidare a companiei;
 • informații cu privire la filiale și reprezentanțe;
 • alte informații care nu contravin legislației.
De obicei, Camera Înregistrării de Stat furnizează servicii în ceea ce privește pregătirea statutului pentru companiile nou înregistrate (acest statut are o formă și un conținut standart). Cu toate acestea, fondatorii viitoarei companii se pot adresa la un jurist privat sau de la o firmă juridică, în cazul în care în statut urmează a fi introduse anumite cerințe specifice. În caz contrar, nu există nici o necesitate în contractarea serviciilor juridice independente în timpul procesului de înregistrare a viitoarei companii, deoarece CIS asigură asistență majoră în procesul de înregistrare a unei companii.[/cs_text]
În practică, CIS solicită prezentarea documentelor care confirmă adresa juridică a viitoarei companii. Fondatorii companiei trebuie să prezinte documentul care confirmă adresa unde viitoarea companie va avea sediul (adresa juridică). În calitate de adresă juridică poate fi utilizată adresa de domiciliu a unuia dintre fondatori, sau adresa spațiului închiriat cu scopul desfășurării activității de antreprenoriat. În cazul spațiilor închiriate, este necesară o declarație scrisă emisă de către locator, prin care acesta își dă acordul ca viitoarea companie să fie înregistrată la adresa indicată. Acest document trebuie să fie semnat de către locator și legalizat la notar.Unele companii din Republica Moldova prestează servicii de oferire a adresei juridice pentru înregistrarea companiilor.
Administratorul viitoarei companii Administratorul unei companii poate fi un cetățean al Republicii Moldova sau un cetățean străin fără antecedente penale anterioare. Capitalul social Mărimea capitalului social al companiei se stabileşte de către fondatori în statut, prin urmare mărimea capitalului social poate fi stabilit şi în mărime de un leu. În calitate de aport la capitalul social pot fi bunuri, inclusiv drepturi patrimoniale, şi bani. Nu pot constitui aport la formarea capitalului social bunurile consumptibile, de exemplu cum ar fi mărfurile, materialele etc. În situaţia în care aporturile urmează a fi depuse în natură, acestea urmează a fi evaluate în bani de către un evaluator independent şi se aprobă de adunarea generală a asociaţilor. Costurile de înregistrare Taxele pentru înregistrarea companiilor la CIS ating de regulă în total suma de aproximativ 1600 de lei (termenul obișnuit de înregistrare), și includ următoarele servicii prestate de CIS:
 • - Înregistrarea de stat;
 • - Verificarea și aprobarea denumirii;
 • - Autentificarea actelor de constituire;
 • - Legalizarea specimenului de semnătură;
 • - Extras din Registru etc. CIS oferă opțiuni de urgentare a procedurii de înregistrare a companiilor, procedură care poate fi finalizată și în termen de 4 ore (în aceeași zi). În cazul unei înregistrări de urgență taxele pot crește de 4 ori. În afară de costurile de înregistrare, solicitantul trebuie să comande și o ștampilă, costul căreia poate varia între 200 lei și 450 lei (ștampilele au fost eliminate în conformitate cu legislația în vigoare, dar totuși la ziua de azi este practic imposibil de activat fără utilizarea ștampilelor). Informații detaliate cu privire la taxele de înregistrare și alte taxe pentru serviciile oferite de CIS pot fi accesate vizitând site-ul oficial al CIS: http://cis.gov.md/content/tarifeTermenul înregistrare
 
Înregistrarea de stat a persoanelor juridice, filialelor şi reprezentanţelor acestora, precum şi a întreprinzătorilor individuali, se efectuează în zi lucrătoare în termen de 24 de ore, care se calculează din ziua lucrătoare imediat următoare celei în care au fost prezentate documentele necesare înregistrării.Solicitantul poate cere efectuarea procedurii de înregistrare în regim de urgență, care se scurtează pînă la 4 ore.
Potrivit legii, toate persoanele juridice sunt obligate să țină contabilitatea și să raporteze autorităților de stat. Chiar dacă compania nu funcționează (nu este activă din punct de vedere economic pe parcursul unei perioade de timp), aceasta urmează să prezinte rapoarte și dări de seamă către autoritățile de stat. În cazul în care compania nu raportează, aceasta va fi penalizată. Prin urmare, după înființarea companiei, una dintre cele mai importante decizii urmează a fi decizia cu privire la angajarea unui profesionist contabil sau contractarea unei companii ce prestează servicii contabile.Deschiderea unui cont bancar Pentru a putea funcționa, compania urmează să deschidă un cont bancar la orice bancă comercială. Procedura de deschidere a unui cont bancar este relativ simplă și se realizează, de obicei, în decurs de 3 zile. Pentru tranzacțiile cu clientii și furnizorii locali, compania trebuie să deschidă un cont bancar în lei (deoarece plățile în valută străină pe teritoriul RM între rezidenți sunt interzise). Pentru tranzacțiile cu clienții și furnizorii internaționali pot fi deschise conturi bancare în valute străine.Sistemul bancar din Moldova este format din două niveluri:
 • Banca Națională a Moldovei (BNM);
 • bancile comerciale.
Banca Națională a Moldovei exercită atribuții de reglementare pe piața bancară, și acționează în calitate bancă a statului, de bancă pentru băncile comerciale și de regulator monetar și valutar. Crearea, funcționarea și lichidarea băncilor comerciale sunt reglementate și supravegheate strict de către BNM.La ziua de astăzi, 11 bănci comerciale funcționează în Moldova și anume:
 • B.C. Moldova-Agroindbank S.A.
 • B.C. Victoriabank S.A.
 • B.C. Mobiasbancă - Grouppe Societe Generale S.A.
 • B.C. Fincombank S.A.
 • B.C. EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca S.A.
 • B.C. ProCredit Bank S.A.
 • B.C. Moldindconbank S.A.
 • B.C. Energbank S.A.
 • B.C. EuroCreditBank S.A.
 • Banca Comercială Română Chișinău S.A.
 • B.C. Comerțbank S.A.
Băncile comerciale oferă diferite posibilități de utilizare a serviciilor bancare online. După ce a fost deschis contul bancar, fondatorul urmează să depună capitalul social. Banii depuși ca capital social pot utilizați în diferite scopuri (achiziționarea de rechizite de birou, plata salariilor etc.). Nu există nici o obligație de a păstra banii (depuși ca capital social) în conturi bancare.Mașina de casă și control [/x_custom_headline]
În cazul în care activitățile desfășurate de companie necesită încasarea plăților în numerar, atunci în majoritatea cazurilor, compania urmează să procure o mașină de casă și control (aparat de casă) și să înregistreze aparatul de casă la Serviciul Fiscal.
Compania nou înființată trebuie să verifice dacă activitățile care urmează să fie desfășurate necesită să fie supuse licențierii. Anumite activități desfășurate de către o companie sunt supuse licențierii conform legii. Lista exhaustivă a acestor activități este strict reglementată prin lege. La ziua de astăzi, există o listă considerabilă de activități economice care necesită obținerea de licențe pentru a fi practicate nestingherit de către agenții economici, precum ar fi:  activitatea de audit, activitatea de evaluare a bunurilor imobile, activitatea topogeodezică şi/sau cartografică, activitatea particulară de detectiv sau de pază,  activitatea băncilor etc.Pentru aproximativ 65% din activitățile supuse licențierii, licența este eliberată de Camera de Licențiere. Pentru celelalte activități supuse licențierii (în jur de 35%), cum ar fi activitățile bancare, de asigurări, energie și comunicații licențele sunt eliberate de către autoritățile de reglementare corespunzătore.Mai multe informații despre activitățile supuse licențierii și condițiile de licențiere sunt expuse în tutorialul cu genericul: Obținerea Licențelor și Achiziții Publice.[/cs_text]

Autorizații

Marea majoritate a persoanele juridice implicate în desfășurarea activitățiilor comerciale, inclusiv comerțul cu bunuri, prestarea serviciilor și efectuarea lucrărilor, au obligația de a obține autorizații din partea autorității publice locale. Lista de autorizații necesare de regulă include:
 • autorizația de funcționare - este emisă de către autoritățile locale, în scopul desfășurării activități comerciale, de obicei, de către Direcțiile de comerț, alimentație publică și prestări servicii ale Primăriei. Mai multe informații despre eliberarea autorizațiilor de funcționare pot fi accesate vizitînd:
http://www.chisinau.md/doc.php?l=ro&id-c=511&id=1163http://comert.chisinau.md/
 • autorizaţie  sanitară de funcţionare - act emis în condiţiile legii de către autoritatea competentă pentru supravegherea sănătăţii publice, care confirmă corespunderea uneia sau mai multor activităţi desfăşurate de agentul economic cu legislaţia sanitară. Mai multe informații despre actele sanitare necesare pot fi accesate vizitând:
http://cspchisinau.mdhttp://www.ansa.gov.mdhttp://www.lex.justice.md/md/331169/
 • autorizația pentru dispozitivele publicitare - eliberat pentru instalarea panourilor sau afișarea numelui companiei prin inscripții și imagini pe cladirea în care compania își desfasoara activitatea. Dispozitivul publicitar este un sistem de comunicare vizuală pentru plasarea publicităţii exterioare, cum ar fi afişele, panourile, standurile, instalaţiile şi construcţiile (situate separat sau suspendate de pereţii şi de acoperişurile clădirilor), firmele tridimensionale, firmele luminoase, tablourile electromecanice şi electronice suspendate, alte mijloace tehnice.Mai multe informații despre emiterea autorizațiilor pentru dispozitivele publicitare pot fi accesate vizitând:
http://www.chisinau.md/doc.php?l=ro&idc=511&id=11575 Înregistrarea companiei în calitate de plătitor al TVA poate fi obligatorie sau voluntară. Compania este obligată să se înregistreze în calitate de plătitor al TVA în cazul în care pe parcursul oricăror 12 luni consecutive, a efectuat livrări impozabile de mărfuri/servicii care depășesc pragul de 600.000 lei, cu excepția livrărilor scutite de TVA.Compania are dreptul să se înregistreze voluntar în calitate de plătitor al TVA în cazul în care entitatea anticipează să livreze mărfuri și servicii impozabile TVA. Potrivit legii fiecare companie este obligată să notifice Compania Naționale de Asigurări în Medicină cu privire la orice angajare / concediere sau altă modificare în lista de angajați pînă la data de 7 a lunii următoare celei în care a avut loc modificarea respectivă. Această procedură poate fi realizată pe suport de hârtie sau online (după primirea accesului).Totodată întreprinderile nou create aprobă statele de personal în prima lună de la începutul activităţii şi de asemenea, în termen de 2 luni de la data aprobării acestora, se prezintă (în formă scrisă sau electronică) inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază de competenţă este amplasată unitatea.
Administratorul unei companii poate fi un cetățean al Republicii Moldova sau un cetățean străin fără antecedente penale anterioare.[/cs_text]

Capitalul social 

Mărimea capitalului social al companiei se stabileşte de către fondatori în statut, prin urmare mărimea capitalului social poate fi stabilit şi în mărime de un leu.În calitate de aport la capitalul social pot fi bunuri, inclusiv drepturi patrimoniale, şi bani. Nu pot constitui aport la formarea capitalului social bunurile consumptibile, de exemplu cum ar fi mărfurile, materialele etc. În situaţia în care aporturile urmează a fi depuse în natură, acestea urmează a fi evaluate în bani de către un evaluator independent şi se aprobă de adunarea generală a asociaţilor.